CiTravel

TĂNG TRƯỞNG DOANH THU CÙNG CiTRAVEL

Product Images
Một số tính năng nổi bật
Product Images

Tiết kiệm chi phí vận hành

  • Quy trình tối giản, thủ tục ký kết nhanh chóng
  • Thêm kênh bán – thêm doanh thu, hệ thống phòng trên CiTravel sẽ hiển thị đồng thời trên tất cả các trang OTA quốc tế
  • Hỗ trợ nhiều chính sách giá linh động theo mùa. Quản lý tập trung các kênh bán trên một ứng dụng duy nhất

Rút tiền thanh toán chủ động

  • Đối soát trực tuyến, sao kê doanh thu minh bạch trên ứng dụng, giúp bạn quản lý tài chính tốt hơn
  • Chủ động rút tiền về tài khoản nhanh chóng, tiện lợi

Hỗ trợ tích cực, liên tục

  • Hỗ trợ nhanh chóng, giải đáp khách hàng 24/7
  • Hướng dẫn cài đặt trực tiếp
Product Images