CiHMS PTA - PORTAL FOR TRAVEL AGENTS

HỆ THỐNG ĐẶT PHÒNG DÀNH CHO ĐẠI LÝ

Product Images

Là một hệ thống đặt phòng trung gian kết nối đại lý với khách sạn, CiHMS PTA được thiết kế nhằm giúp đại lý chủ động trong việc đặt phòng.

Một số tính năng chính
Product Images

Cổng đặt phòng dành cho đại lý du lịch

  • Truy cập thông tin quỹ phòng & loại phòng theo thời gian thực của chuỗi khách sạn.
  • Tìm kiếm - đặt và xem lịch sử đặt phòng.
  • Cho phép điều chỉnh, bổ sung và hủy đặt phòng.
  • Phân quyền tính năng theo hệ thống phân cấp.

Hệ thống quản lý đại lý dành cho khách sạn

  • Quản lý tất cả đặt phòng từ đại lý.
  • Quản lý và cập nhật thông tin đại lý.
  • Phân quyền cho nhân viên khách sạn và đại lý.
  • Báo cáo trực quan chi tiết.
Product Images