DỊCH VỤ

Product Images

CIO AS A SERVICE

 • Đánh giá tổng thể về CNTT
 • Tư vấn và xây dựng hạ tầng kiến trúc CNTT cho doanh nghiệp dung hòa tiêu chuẩn trên thế giới với định hướng công nghệ của Tập đoàn
 • Xây dựng chiến lược CNTT theo chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
 • Xây dựng lộ trình phát triển ứng dụng vận hành & quản trị doanh nghiệp

CHUYỂN ĐỔI SỐ THEO CHỦ ĐỀ

 • Tư vấn & triển khai chiến lược Chuyển Đổi Số - Vận hành xuất sắc
 • Tư vấn & triển khai chiến lược Chuyển Đổi Số - Trải nghiệm khách hàng xuất sắc

GIA CÔNG PHẦN MỀM

 • Phát triển phần mềm theo yêu cầu
 • Phát triển sản phẩm đóng gói theo yêu cầu
 • Chuyển ứng dụng lên nền tảng điện toàn đám mây

QUẢN TRỊ VẬN HÀNH & HỆ THỐNG

 • Xây dựng & vận hành hệ thống doanh nghiệp trên môi trường điện toàn đám mây (CLOUD)
 • Quản trị & vận hành sản phẩm được phát triển bới VinHMS
 • Chăm sóc khách hàng – Hỗ trợ kỹ thuật sản phẩm được phát triển bởi VinHMS
Product Images