Meal/Quản lý bữa ăn cho khách

Hỗ trợ khách hàng

17/03/2021 - 3 phút để đọc

1157 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Bữa ăn (Meal)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Bữa ăn/ Gói (Meal/ Package) – Nhấn “Meal

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng tìm kiếm, xem chi tiết, thay đổi, cắt thẻ nhanh bữa ăn cho khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

 • Search box: cho phép nhập tên khách, phòng, mã đặt phòng để tìm kiếm

 • Arrival Date(From-To): lọc theo ngày đến của khách, cho phép nhập khoảng ngày

 • Reservation Status: lọc theo trạng thái của khách, mặc định là trạng thái INHOUSE, cho phép chọn nhiều ( INHOUSE, RESERVED, CHECKED OUT, CANCELLED, PRE-CHECK IN, NOSHOW )

 • Itinerary Number: tìm kiếm theo mã hành trình, cần nhập chính xác

 • Rooms: tìm kiếm theo số phòng, nhập chính xác số phòng, có thể nhập nhiều phòng và cách nhau bởi dấu phẩy

 • Unassigned Only: lọc ra những khách chưa được gắn thẻ nếu người dùng bật lên / hiển thị toàn bộ nếu tắt.

[Result] – Kết quả tìm kiếm

 • Itinerary number: mã hành trình

 • Confirmation No: mã đặt phòng

 • Guest name: tên khách

 • Room: số phòng

 • Status: trạng thái của khách trong đặt phòng

 • Card Id: số thẻ được gán cho khách

 • Arrival Date: ngày nhận phòng của khách

 • Departure: ngày trả phòng của khách

 • Rate code: mã giá của khách

  • Sửa/Edit: Xem và sửa thông tin bữa ăn của khách

   • Hiển thị các thông tin của khách đã chọn:

   • Sync: đồng bộ nhanh dữ liệu các gói dịch vụ của khách theo cách thủ công ( trường hợp thay đổi, thêm mới ở màn hình chi tiết đặt phòng nhưng chưa kịp đồng bộ theo thời gian thực)

   • Back: quay lại màn hình Meal
    Màn hình Detail:
    - Date: các ngày trong giai đoạn ở của khách từ ngày nhận phòng đến ngày trả phòng.
    - Breakfast: bữa sáng
    - Lunch: bữa trưa
    - Dinner: bữa tối
    - VAP / SAF: gói dịch vụ kèm theo ( có thể bao gồm trong mã giá (internal package/ gói bao gồm) hoặc khách mua thêm (bookable package/ gói mua thêm ) )
    - Các cột để trống là khách không có gói dịch vụ tương ứng trong giá phòng-
    (blue star) : khách có dịch vụ trong ngày tương ứng nhưng không sử dụng
    (blue star) : khách có dịch vụ trong ngày tương ứng & chưa sử dụng.
    Thay đổi gói dịch vụ của khách: nhấp đúp vào biểu tượng (blue star) tương ứng với ngày & gói dịch vụ muốn thay đổi ( không thể thay đổi các dịch vụ đã có dấu (blue star) )

    • Apply Date: ngày áp dụng mới cho dịch vụ muốn thay đổi

    • Meal Period: giai đoạn bữa ăn cần thay đổi sang ( Breakfast/ Lunch/ Dinner )

    • Status: Reserved → Reserved : giữ nguyên trạng thái của dịch vụ ( chưa được sử dụng ) / Reserved → Used: chuyển trạng thái của dịch vụ sang trạng thái đã sử dụng

    • Note: ghi chú cho việc thay đổi dịch vụ.

    • Sau khi Submit, dịch vụ của khách sẽ thay đổi & hiển thị như màn hình.

     Màn hình History: người dùng có thể xem lại lịch sử thay đổi gói dịch vụ của khách:

[Buttons] – Nút chức năng

 • Quẹt thẻ/ Scan Card: nhấp chọn để chuyển sang màn hình quẹt thẻ và xem thông tin chi tiết bữa ăn của khách

Lưu ý (Remarks)

Các gói dịch vụ bữa ăn có thời gian cụ thể tùy theo quy định của khách sạn. Trường hợp quá thời gian quy định thì mặc định hệ thống sẽ chuyển bữa ăn sang trạng thái không sử dụng (blue star)


Trang này có hữu ích ?