Verify Meal Card Details/ Quẹt thẻ xem thông tin bữa ăn

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 3 phút để đọc

792 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Verify Meal Card Details/ Quẹt thẻ xem thông tin bữa ăn

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Bữa ăn/ Gói (Meal/ Package) – Nhấn “Verify Meal Card Details

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép quẹt thẻ và xem thông tin chi tiết bữa ăn của khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Please place your card to get meal details] – quẹt thẻ để xem thông tin

 • Tap thẻ vào đầu đọc để load thông tin bữa ăn của khách

[Result] – Kết quả tìm kiếm

Thông tin khách

 • Confirmation No: mã đặt phòng - có thể nhấp vào để đi đến trang chi tiết đặt phòng

 • Guest name: tên khách

 • Room: phòng

 • Status: trạng thái của khách

 • Card Id: số thẻ được gán cho khách

 • Arrival Date: ngày đến của khách

 • Departure: ngày đi của khách

Thông tin bữa ăn: gồm có 2 tab

 1. Detail

  • Date: ngày của bữa ăn/ dịch vụ

  • Breakfast: nếu không có bữa ăn thì để trống, dấu X đỏ là có bữa ăn nhưng đã quá hạn và khách không ăn, dấu check màu xám là có bữa ăn và khách chưa ăn, dấu check xanh là khách đã ăn

  • Lunch: nếu không có bữa ăn thì để trống, dấu X đỏ là có bữa ăn nhưng đã quá hạn và khách không ăn, dấu check màu xám là có bữa ăn và khách chưa ăn, dấu check xanh là khách đã ăn

  • Dinner: nếu không có bữa ăn thì để trống, dấu X đỏ là có bữa ăn nhưng đã quá hạn và khách không ăn, dấu check màu xám là có bữa ăn và khách chưa ăn, dấu check xanh là khách đã ăn

  • VAP: nếu không có dịch vụ thì để trống, dấu X đỏ là có dịch vụ nhưng đã quá hạn và khách không sử dụng, dấu check màu xám là có dịch vụ và khách chưa sử dụng, dấu check xanh là khách đã sử dụng

  • SAF: nếu không có dịch vụ thì để trống, dấu X đỏ là có dịch vụ nhưng đã quá hạn và khách không sử dụng, dấu check màu xám là có dịch vụ và khách chưa sử dụng, dấu check xanh là khách đã sử dụng

  • Sửa/Edit: cho phép người dùng nhấp đúp vào dấu X đỏ để đổi trạng thái bữa ăn/ dịch vụ sang đã sử dụng. Cho phép người dùng nhấp đúp vào dấu check xám để đổi thời gian sử dụng của bữa ăn/ dịch vụ.

[Buttons] – Nút chức năng

 • Gõ liên kết thẻ với khách/ Unassign Card: nhấp chọn để gỡ thẻ khỏi khách và có thể gán thẻ cho khách khác

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?