Verify Meal Card/ Quẹt thẻ kiểm tra có bữa ăn hay không

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 1 phút để đọc

549 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Verify Meal Card/ Quẹt thẻ kiểm tra có bữa ăn hay không

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Bữa ăn/ Gói (Meal/ Package) – Nhấn “Verify Meal Card

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép quẹt thẻ và kiểm tra khách có bữa ăn hợp lệ không

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Please place your card] – quẹt thẻ để kiểm tra

  • Tap thẻ vào đầu đọc để kiểm tra khách có bữa ăn hợp lệ ở thời điểm hiện tại không

[Result] – Kết quả

  • Thông báo hợp lệ/ không hợp lệ bằng âm thanh

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?