Cấu hình chi tiết gói dịch vụ (Config Package Detail)

Hỗ trợ khách hàng

18/05/2021 - 3 phút để đọc

1118 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục gói dịch vụ (Package)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Package

Tổng quan (Summary)

Danh mục các gói dịch vụ đang áp dụng tại khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

[Create Package Detail] – Thiết lập giai đoạn giá cho Package

Nhấn vào nút chỉnh sửa để điều chỉnh thiết lập cho package

Nhấn “Create” để thêm mới một giai đoạn

 • Code/ Mã gói package

 • Name/ Tên gói Package

 • Sell Date/ Thời hạn bán gói package

 • Description/ Mô tả chi tiết thông tin gói package

 • Package Type:/ Loại gói dịch vụ Loại gói dịch vụ, bao gồm 3 loại

  • Include: Giá của gói dịch vụ đã bao gồm trong giá

  • Exclude: Giá của gói dịch vụ chưa bao gồm trong giá

  • Bookable: Gói dịch vụ cho phép đặt thêm

 • Calculation Rule/ Cách tính: Cách tính giá của gói dịch vụ, bao gồm

  • Per Room: Tính theo từng phòng

  • Per Person: Tính theo từng khách áp dụng cho cả người lớn và trẻ em

  • Per Adult: Tính theo từng số khách người lớn

  • Per Child: Tính theo từng số khách trẻ em

 • Posting Rhythm/ Tuần suất đăng: Tuần suất đăng gói dịch vụ vào cửa sổ quản lý giao dịch chi tiêu của khách

  • Post Every Night: Đăng vào mỗi đêm khách lưu trú

  • Post on Arrival Night: Đăng vào đêm đầu tiên khách lưu trú

  • Post on Last Night: Đăng vào đêm cuối khách lưu trú

 • F&B Information/ Thông tin gói dịch vụ áp dụng cho bữa ăn Breakfast/ Lunch hoặc Dinner

 • Số ngày ở tối thiểu/Min LOS (Length Of Stay): Số ngày ở tối thiểu đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng

 • Số ngày ở tối đa/Max LOS (Length Of Stay): Số ngày ở tối đa đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng

 • Transaction Code/ Mã giao dịch: Gán mã giao dịch vào gói dịch vụ để tính doanh thu

Sau khi điền thông tin hoàn tất, chọn “Create” để tạo gói Package mới

Vào tab Details, chọn “Create” để tiếp tục bổ sung thông tin giá gói dịch vụ

 • Giá người lớn/Price Default: Đơn giá cho 1 người lớn

 • Giá trẻ em/Price Child: Đơn giá cho 1 trẻ em

 • Theo mùa/By Season: Giai đoạn tính theo mùa. Chọn từ danh sách mã mùa

 • Theo khoảng thời gian/By Date Range: Giai đoạn tính theo khoảng thời gian

 • Lưu/Save: Chọn để lưu lại thông tin cần tạo mới

 • Hủy/Cancel: Chọn để không lưu lại thông tin

Sau khi hoàn tất, người dùng có thể vào lại các gói package đã được tạo để chỉnh sửa nếu có thay đổi thông tin gói dịch vụ, giá bán hay thời gian bán..

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?