Phân bổ Rate về kênh bán phòng (Distribute Local Rate)

Hỗ trợ khách hàng

22/10/2020 - 1 phút để đọc

675 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Update Rate Plan

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Rate Plan – Chọn công cụ chỉnh sửa Rate – Tab Distribution Channels

Tổng quan (Summary)

Mở bán rate local cho các kênh bán phòng

Màn hình (Screen)

Hướng dẫn

Thực hiện mở bán cho các DC bằng nút chức năng. Có 2 trạng thái Active - mở bán hoặc Inactive - không mở bán.

Lưu ý (Remarks)

Việc đóng mở rate cho DC trong Rate Plan sẽ chỉ tác động đến việc rate đó có được bán trong quỹ phòng chung – Freesale hay không.

Đối với CTKM, việc gán rate sẽ thực hiện tại mục Allotment của RRM.

VD: Chương trình Khuyến mãi mùa hè sẽ là quỹ phòng riêng Summer Promotion


Trang này có hữu ích ?