Báo cáo danh mục Minibar/Post Minibar

Hỗ trợ khách hàng

16/04/2020 - 1 phút để đọc

227 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo Danh mục Minibar (Post Minibar)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Press Button Post Minibar “+

Button Post Minibar

Biểu tượng Post Minibar

 

Sau khi chọn (10) phím Post Minibar, hệ thống chuyển sang màn hình Post Minibar Detail.

Post Minibar Detail

Trong màn hình “Post Minibar” nhân viên nhập các thông tin:

  • Bill code: tạo Code cho bill Minibar ( nghiệp vụ tùy từng Property)

  • Phòng số: Search và chọn số phòng đang dọn

  • Cá nhânsố xác nhận: Sau khi chọn số phòng, tên khách và mã xác nhận đặt phòng sẽ tự động được điền vào

Khi nhấn “Thêm các mục” trong mục “Post Minibar” màn hình đưa ra các option:

Chọn lần lượt các item cần post.

Sau đó nhấn “Lưu

Màn hình hiển thị Post charge bằng Post Minibar được tạo thành công.

Hệ thống tự động đẩy thông tin về cho bộ phận Front Office

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?