Tuyến đường (Route)

Hỗ trợ khách hàng

03/03/2021 - 1 phút để đọc

217 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý tuyến đường (Route)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Transportation – Settings – Route

Tổng quan (Summary)

Màn hình dùng quản lý tuyến đường, lộ trình đưa đón khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  # Số thứ tự

  • Tên lộ trình/Nam

  • Mã lộ trình/Code

  • Thứ tự ưu tiên của từng lộ trình/Order

  • Mã giao dịch/Transaction Code

  • Action/Nút chức năng

Màn hình chỉnh sửa:

Khoảng cách di chuyển/Distance

Đơn vị đo khoảng cách/ Unit Distance

Thông tin đặt/ Booking Info

Gía phương tiện di chuyển/ Vehicle Price

Nhấn Create để chọn phương tiện muốn di chuyển

Phương tiện đón/ Pickup Vehicle

Loại phương tiện/Vehicle Type

Nhấn Create để chọn địa điểm đón

Phân loại điểm đón/Pickup Location Type: Có điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối lộ trình

Số người/ Order

Nhấn biểu tượng thùng rác để xóa bỏ mục đã tạo

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?