Quản lý nhiệm vụ (Task Management.)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 2 phút để đọc

346 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý và tạo nhiệm vụ của nhân viên

Đường dẫn (Open Link)

Log in >> Task Management

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng phục vụ công việc của cấp quản lý, quản lý tạo nhiệm vụ cho nhân viên các phòng như: HK, Laundry.

Trường thông tin (Fields Description)

  • 5 trạng thái phòng, mối trạng thái đi kèm con số thể hiện Tổng số nhiệm vụ cần làm.

o New: Trạng thái Mới tiếp nhận

o Inprogress: Trạng thái đang trong quá trình thực hiện

o Done: Trạng thái nhiệm vụ đã thực hiện xong, được Nhân viên thực hiện

o Complete: Trạng thái nhiệm vụ đã hoàn thành, được kiểm tra bởi giám sát bộ phận

o Cancel: Trạng thái hủy nhiệm vụ.

  • Công cụ Tìm kiếm cho phép tìm kiếm theo Phòng Ban, Ngày tạo, Ngày bắt đầu, tìm kiếm theo từ khóa.

Quản lý chi tiết công việc.

(1) Click chọn một nhiệm vụ và xem thông tin chi tiết công việc như địa điểm, ghi chú công việc, danh sách công việc cần làm để thực hiện công việc và quản lý trạng thái công việc.

Tạo nhiệm Vụ cho nhân viên

Quản lý sẽ thực hiện các bước sau để tạo nhiệm vụ cho nhân viên:

(1) Click vào dấu (+) >> (2) Chọn phòng ban >> (3) Chọn phòng >> (4) Chọn Nhân viên sẽ thực hiện nhiệm vụ

Chỉnh sửa nhiệm vụ cho nhân viên


Trang này có hữu ích ?