Nhóm người dùng (User Groups)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

530 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Nhóm Quyền /User Group

Đường dẫn (Open Link)

Log in >> Booking Portal >> TA Management >> User Groups

Tổng quan (Summary)

Dùng quản lý Nhóm Quyền

Màn hình (Screen)

Màn hình hiển thị danh sách các nhóm quyền và thông tin mô tả​

Trường thông tin (Fields Description)

Mặc định các Nhóm quyền này đã có sẵn, không được Tạo Nhóm mới.

Click vào tên Nhóm Quyền để xem chi tiết Quyền của Nhóm Quyền:

Lưu ý

N/A


Trang này có hữu ích ?