Giới hạn (Restriction)

Hỗ trợ khách hàng

06/07/2021 - 3 phút để đọc

1287 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Giới hạn (Restriction)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management - Restriction

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép thiết lập giới hạn cho từng khách sạn, từng loại phòng và từng loại giá - Restriction.

 1. Các loại Restriction:

  1. Close : thiết lập Khách sạn/Room/Rate không được bán trong một khoảng thời gian cụ thể.

  2. Open: Mở bán lại Room/Rate đã đóng trước đó bởi Close Restriction. Thông thường, Room/Rate luôn được mở bán cho tất cả các ngày

  3. Max Length of Stay: số đêm ở tối đa tính từ ngày nhận phòng.

  4. Min Length of Stay: số đêm ở tối thiểu tính từ ngày nhận phòng.

  5. Max Advance Booking: số ngày đặt trước tối đa từ ngày nhận phòng.

  6. Min Advance Booking: số ngày đặt trước tối thiểu từ ngày nhận phòng.

  7. Max Stay Through: số ngày ở tối đa cần đặt khi đặt phòng vào ngày này.

  8. Min Stay Through: số ngày ở tối thiểu cần đặt khi đặt phòng vào ngày này.

 2. Các cấp Restriction:

  1. Property: thiết lập Restriction trên tất cả Room Types và Rate của một property.

  2. Room types: thiết lập theo từng loại phòng.

  3. Rate: thiết lập theo từng Rate

  4. Room và Rate: thiết lập theo từng loại phòng và Rate

Màn hình (Screen)

Trang quản lý Restriction:

 • Sau khi restriction được tạo sẽ được hiển thị thông tin vào trang chủ, dựa vào màu sắc người dùng có thể nhận biết được loại restriction đang được thiết lập cho ngày đó, chú thích màu sắc tượng trưng cho mỗi restriction được ghi chú ở cuối trang.

 • Nếu trong cùng 1 ngày có nhiều restriction được áp dụng thì sẽ hiển thị “*” tương ứng với ngày đó.

Trường thông tin (Fields Description)

[Select Property]: Chọn khách sạn

 • Chọn thông tin để lọc theo Room Types/ Rate Plans/ Restrictions

 • Clear all filter/Xóa tất cả thông tin đã lọc trước đó

Hiển thị Restriction đã thiết lập tương ứng theo thời gian mà người dùng chọn.

Set Restriction theo Property.

 • Out Of Order: tình trạng phòng bị hư hỏng, cần sửa chữa hoặc vì 1 lý do gì đó mà không thể nhận khách. User cần phải cấu hình để trừ những phòng này ra. Được cấu hình ở module Room Management

 • Overbooking: tình trạng bán vượt ngưỡng tối đa của số villa và hotel của 1 cơ sở nhằm mục đích tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận cho cơ sở đó.

 • Deducted: tổng số phòng villa và hotel đã được xác nhận đặt phòng.

 • Avaibility: Tổng số phòng villa và hotel sẵn sàng để bán

 • Occupancy: Công suất sử dụng phòng của cơ sở

 • Restrictions/Giới hạn: Thiết lập restriction cho cả property.

  • Close/Đóng: Đóng toàn bộ property

  • Max LOS/Thời gian lưu trú tối đa:

  • Mix LOS/Thời gian lưu trú tối thiểu:

  • Max Stay Through/Thời gian lưu trú tối đa bắt buộc phải ở qua đêm lựa chọn (không được Check-in hoặc Check-out)

  • Min Stay Through/Thời gian lưu trú tối thiểu bắt buộc phải ở qua đêm lựa chọn (không được Check-in hoặc Check-out)

[Room types]: Restriction được thiết lập theo Loại phòng

[Rate plans]: Restriction được thiết lập theo Rate

Cách tạo Restriction (Create Restriction)

Lưu ý (Remarks)


Trang này có hữu ích ?