Danh mục người dùng (Users)

Hỗ trợ khách hàng

03/03/2021 - 1 phút để đọc

866 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục người dùng (Users)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Transportation – Users

Màn hình (Screen)

Tổng quan (Summary)

Theo dõi toàn bộ danh sách nhân viên, vai trò của từng nhân viên thuộc bộ phận Vận chuyển

Trường thông tin (Fields Description)

 

  • Email: Email của tất cả nhân viên thuộc bộ phận Transportaion

  • Role: Vai trò của từng nhân viên thuộc bộ phận Transportaion

  • Chọn nút “Sync” góc phải màn hình để cập nhật danh sách nhân viên từ quản lý khách sạn


Trang này có hữu ích ?