Danh mục người dùng (Users)

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 1 phút để đọc

239 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Log in – Application - Aux Transportation – Users

Lưu ý (Remarks)

Màn hình (Screen)

N/A

Theo dõi toàn bộ danh sách nhân viên, vai trò của từng nhân viên thuộc bộ phận Transportation

Thông tin toàn bộ danh sách nhân viên thuộc bộ phận Transportation

Trường thông tin (Fields Description)

Tổng quan (Summary)

Đường dẫn (Open Link)

 

  • Email: Email của tất cả nhân viên thuộc bộ phận Transportaion

  • Role: Vai trò của từng nhân viên thuộc bộ phận Transportaion

  • Chọn nút “Sync” góc phải màn hình để cập nhật danh sách nhân viên từ quản lý khách sạn

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?