Nhóm (Group)

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 3 phút để đọc

925 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Nhóm ( Group )

Đường dẫn (Open Link)

Log in >> Admin Setting >> User Configurations >> Group

Tổng quan (Summary)

Phân quyền theo Nhóm người dùng của khách sạn/resort

Nhóm quyền: có thể là Nhóm Quản lý, Nhóm Nhân Viên, Nhóm Giám Đốc, Nhóm Kế Toán,…

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Xuất/Export: các thông tin permission của tất cả các account.

(2) Nhập/Import: Import theo template đã xuất ra

(3) Chỉnh sửa Group

(4) Xóa Group

(5) Search theo Phòng ban/Department: xem hướng dẫn tạo phòng ban “Tại đây

(6) Tìm kiếm/Search: tìm kiếm theo từ khóa

(7) Add và Phân quyền cho Group

Chi tiết Phân quyền cho Nhóm quyền/Group

 • Tên/Name: Tạo tên Group

 • Mã/Code: Mã Group

 • Title = Description: Mô tả công việc của Group.

 • Trạng thái/Status: trạng thái hoạt động của Group.

 • Gửi đi/Submit

Sau khi thực hiện Gửi đi/Submit >> hệ thống sẽ hiển thị chi tiết màn hình như sau:

Thực hiện tìm kiếm theo Nhóm ứng dụng/ Application, Nhóm quyền/ Group hoặc theo từ khóa.

Tiến hành phân quyền truy cập bằng cách On/Off. Như hình ảnh bên dưới, đang thực hiện phân quyền cho Ứng dụng/ Application House Keeping, trong danh mục Nhóm quyền/Business Group [Housekepping] Dashboard.

Add User cho Nhóm Quyền/Group đã được phân quyền truy cập

(1) Click vào User >> (2) Add User

Chi Tiết Thêm Người Dùng (Add User)

 • Click vào Thêm người dùng/Add User, hệ thống hiển thị màn hình

B1. Chọn Chuỗi/Chain khách sạn: tham khảo ý nghĩa và cách tạo tại đây

B2. Chọn các khách sạn cho phép User truy cập

B3. Có 2 cách để Thêm email của người dùng:

 • A: Add trực tiếp lên hệ thống >> Bấm Enter

 • B & C : Tải file excel Template (B), nhập thông tin email, và password vào file >> Nhập/Import (C) file excel đã update lên hệ thống.

B4. Click Bật, hệ thống sẽ gửi email thông báo đến User về Thông tin đăng nhập (Email, password).

o Xóa email ra khỏi danh sách bằng icon “ Thùng rác”

B5. Gửi đi/Submit hoặc Hủy/Cancel

Hệ thống hiển thị kết quả Add User thành công như sau:

 • D : Add thêm Property

 • Click chọn toàn bộ khách sạn cho User bằng nút

Lưu ý

 1. Đối với các Application: Housekeeping, Laundry, Task management. Khi đổi qua manager thì User sẽ truy cập được menu dành cho quản lý trên App

 2. Mật khẩu đặt cho User phải có độ dài >= 8 ký tự, bao gồm có chữ Hoa, ký tự đặt biệt và số, thì phần mềm mới chấp nhận.


Trang này có hữu ích ?