Chính sách (Policy)

Hỗ trợ khách hàng

07/05/2021 - 3 phút để đọc

1231 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Chính sách áp dụng tại khách sạn/resort (Policy)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Policy

Tổng quan (Summary)

Danh mục các chính sách áp dụng tại khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn property muốn xem hoặc khai báo Policy từ danh sách các property mà người dùng được phân quyền

 • Code & Name: Mã và Tên Policy

 • Type: Phân loại Policy, bao gồm:

  • Cancellation Policy: Chính sách áp dụng cho việc hủy đặt phòng/No-Show

  • Guarantee Policy: Chính sách Đảm bảo

  • Amendment Policy: Chính sách áp dụng cho việc thay đổi thông tin đặt phòng

 • Action: Nút chức năng

  • Sửa/Update: Sửa thông tin chính sách

  • Xóa/Delete: Xóa thông tin chính sách

[Create Policy] – Tạo mới một Policy

Chọn nút Create để tạo mới một Policy

Nhập các thông tin được yêu cầu:

 • Type: Chọn loại Policy cần tạo (không được chỉnh sửa khi đã tạo)

 • Code: Nhập Code Policy (không được chỉnh sửa khi đã tạo)

 • Description: Nhập diễn giải cho policy

 • Refundable: Tích vào thể hiện chính sách hoàn tiền

Chọn Create để tạo tạo Policy hoặc nhấn Cancel nếu muốn hủy việc tạo Policy

[Delete Policy] – Xóa một Policy

Chọn biểu tượng xóa của Policy tương ứng cần xóa.

Chọn Confirm để xác nhận và hoàn thành xóa Policy hoặc chọn Cancel nếu muốn hủy việc xóa.

[Tab Info] - Chỉnh sửa cho Policy

Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa Policy

Ở màn hình chỉnh sửa thông tin policy, người dùng chỉ được chỉnh sửa mục Description của Policy.

Chọn vào nút Update để lưu lại thông tin chỉnh sửa hoặc chọn Cancel để hủy việc chỉnh sửa.

Lựa chọn Other Languages để lưu lại thông tin về chính sách bằng ngôn ngữ khác.

[Tab Details Config] - Tạo Chi tiết của Policy

Chọn vào Details Config Tab để mở danh sách chi tiết của một Policy

Để Tạo một chi tiết mới cho policy, chọn vào nút Create.

Để Xóa một chi tiết policy, chọn vào biểu tượng xóa, nhấn vào nút Confirm tại cửa sổ xác nhận.

Tại cửa sổ tạo chi tiết Policy, nhập vào các thông tin được yêu cầu. Nhấn Save để lưu lại thông tin, hoàn thành tạo chi tiết

 • Days Before Arrival: Số ngày trước ngày khách đến để áp dụng các mức khác nhau của Policy

 • Sequence: Nhập vào Số thứ tự được gắn quy tắc tượng trưng cho các mùa vụ, bao gồm:

  • 1 : Đỉnh điểm - Peak Season

  • 2: Cao điểm - High Season

  • 3: Thấp điểm - Low Season

Chức năng: hệ thống sẽ trả về chính sách gán với sequence nhỏ nhất trong trường hợp chặng ở tồn tại nhiều chính sách hủy đồng thời

 • Calculation Type: Chọn cách tính của chính sách được áp dụng, bao gồm

  • Percent: Theo phần trăm giá trị tiền phòng

  • Flat: Khoản phí cố định

  • Nights: Theo số đêm

 • Amount: Chi tiết về cách tính của chính sách được áp dụng

 • By Season: Giai đoạn áp dụng chính sách được tính theo mùa

 • By Date Range: Giai đoạn áp dụng chính sách được tính theo khoảng thời gian

[Tab Rate Plans] - Thông tin các gói mã giá áp dụng Policy

 • Rate Code: Các gói mã giá được áp dụng Policy

 • Rate Type: Loại mã giá

 • Market: Phân khúc thi trường

 • Source: Nguồn khách hàng

 • Action: Xóa các gói mã giá

Assign rate into policy: gán các gói mã giá vào Policy

 1. Tích chọn các gói mã giá cần áp dụng Policy

 2. Chọn “Submit” để thực hiện gán các gói mã giá vào Policy

Lưu ý (Remarks)


Trang này có hữu ích ?