Noshow (Báo cáo đặt phòng No Show)

Hỗ trợ khách hàng

26/02/2021 - 1 phút để đọc

794 lượt xem

Tên báo cáo (Report Name)

Báo cáo đặt phòng Noshow (No Show)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – No Show

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo liệt kê danh sách những đặt phòng mà khách không đến nhận phòng trong ngày lọc

Điều kiện lọc (Report Filter)

 • Từ ngày/From Date: Ngày muốn lọc các đặt phòng No Show

 • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

 • Số phòng/Room No.: Số phòng của đặt phòng

 • Mã xác nhận/Confirmation No.: Mã xác nhận đặt phòng

 • Tên khách/Name: Tên khách trên đặt phòng

 • Công ty/Company: Tên công ty trên đặt phòng

 • Đại lý du lịch/Travel Agent: Tên đại lý du lịch trên đặt phòng

 • Ngày đến/Arrival: Ngày đến của đặt phòng

 • Ngày đi/Departure: Ngày đi của đặt phòng

 • Loại phòng/R. Type (Room Type): Mã loại phòng của đặt phòng

 • Mã giá phòng/Rate Code

 • Đơn giá tiền phòng/Rate Amount

 • Số đêm/Night

 • Hình thức thanh toán/Payment

 • Doanh thu phòng/Potential Revenue: Tổng doanh thu tiền phòng dự kiến của đặt phòng

 • Tiền đặt cọc/Deposit Paid: Số tiền khách đã đặt cọc (nếu có)

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?