Birthday (Báo cáo ngày sinh nhật của khách)

Hỗ trợ khách hàng

11/09/2020 - 1 phút để đọc

651 lượt xem

Tên báo cáo (Report Name)

Báo cáo ngày sinh nhật của khách (Birthday)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – Birthday

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo thống kê danh sách các khách có ngày sinh trong khoảng thời gian lọc

Điều kiện lọc (Report Filter)

 • Từ ngày/From Date: Tìm kiếm các khách có ngày sinh nhật trong khoảng từ ngày/đến ngày

 • Đến ngày/To Date: Tìm kiếm các khách có ngày sinh nhật trong khoảng từ ngày/đến ngày

 • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

 • Tên khách/Name: Tên khách trên đặt phòng

 • VIP: Mã VIP của khách

 • Quốc gia/Country: Quốc gia của khách

 • Ngày sinh nhật/Birthday: Ngày sinh của khách

 • Số phòng/Room: Số phòng khách đang lưu trú

 • Loại phòng/Room Type: Mã loại phòng của đặt phòng.

 • Ngày đến/Arrival: Ngày đến của khách

 • Ngày đi/Departure: Ngày đi của khách

 • Đại lý du lịch/Travel Agent

 • Tình trạng đặt phòng/Resv. Status

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?