Cài đặt thu phí (Post Charge)

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 1 phút để đọc

702 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục cài thu phí dịch vụ (Post Charge)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Configuration – Post Charge

Tổng quan (Summary)

Danh mục các dịch vụ phí phát sinh khi khách sử dụng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các dịch vụ thu phí khi sử dụng

Cài đặt phí/Post Charge

Thông báo/Push Notification/Email Notification

Lưu ý (Remarks)

Khi chọn ở mục Post Charge và Save thì khi vào Billing của khách để Charge sẽ hiển thị các mục đã cài


Trang này có hữu ích ?