Khách hàng quan trọng (Vip)

Hỗ trợ khách hàng

16/09/2020 - 1 phút để đọc

451 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục các mã Vip khách hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - PMS Configuration – Profile - Vip

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã Vip khách hàng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Base on org/Dựa vào môi trường: Chọn môi trường Vinpearl

 • Base on property/Dựa vào khách sạn: Chọn khách sạn nơi user đang sử dụng

 • Tên/Name: Tên từng khách hàng Vip

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một mã khách hàng Vip

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một mã khách hàng Vip

  • Thêm mới một mã khách hàng Vip:

Nhấn “Add ” để thêm mới thông tin mã khách hàng Vip

 • Mã/Code: Mã khách hàng Vip

 • Tên/Name: Tên mã khách hàng Vip

Nhấn “ Submit” để lưu lại mã khách hàng Vip vừa mới tạo.

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một mã khách hàng VIP khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng


Trang này có hữu ích ?