Gán phòng trên ứng dụng của nhân viên tiền sảnh (FO Staff App Room Assignment)

Hỗ trợ khách hàng

03/03/2021 - 2 phút để đọc

765 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Gán phòng (Room Assignment)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Tab “Unassigned”

Tổng quan (Summary)

Tìm kiếm và gán phòng cho các đặt phòng sắp đến. Cho phép gán phòng cho khách lẻ và khách nhóm/đoàn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm:

Tìm kiếm đặt phòng cần gán phòng:

 • Ngày đến/Date: Chọn ngày đến của đặt phòng muốn gán phòng

 • Mã đặt phòng/Conf. No.& Mã hành trình/IT No.: Nhập mã đặt phòng hoặc mã hành trình muốn gán phòng

Chọn nút Assign trong đặt phòng để thực hiện gán phòng:

[Room Assignment] – Màn hình chọn phòng để xếp

 • Mã đặt phòng/Conf. No.: Mã đặt phòng

 • Ghi chú/Comment: Ghi chú của đặt phòng

 • Điều kiện hiển thị danh sách phòng:

  • Highest Frequency: Sắp xếp danh sách phòng được gán nhiều nhất trong tháng

  • Lowest Frequency: Sắp xếp danh sách phòng được gán ít nhất trong tháng

  • All Room: Hiển thị danh sách mặc định, sắp xếp theo thứ tự phòng vật lý từ nhỏ đến lớn

 • Danh sách các phòng trống của loại phòng: Số phòng + Loại phòng + Tính năng phòng + Tình trạng phòng (thể hiện bằng các tab màu kèm chữ)

Màn hình thông báo gán phòng thành công

 • Hiển thị nút check-in

Lưu ý (Remarks)

Các đặt phòng được gán phòng thành công tại Tab “Unassigned” sẽ tự động cập nhật số phòng sang Tab “Arrival”


Trang này có hữu ích ?