Cirrus F&B POS Mobile (Phần mềm quản lý nhà hàng trên máy POS hoặc thiết bị di động)

Hỗ trợ khách hàng

04/03/2021 - 1 phút để đọc

624 lượt xem

Giới thiệu:

  • Cirrus FnB cung cấp giải pháp hỗ trợ quản lý toàn diện hoạt động kinh doanh của một hoặc nhiều nhà hàng khác nhau trong khách sạn.

  • Ứng dụng Cirrus FnB Mobile có thể được cài đặt trên các máy tính bảng/ máy POS chạy hệ điều hành Android, kết nối được với máy in hóa đơn, in bếp,…

  • Dữ liệu được đồng bộ từ tất cả các thiết bị khác nhau, được lưu trữ trên Cloud.

  • Người sử dụng: Đa nhiệm, được phân quyền theo các cấp Quản lý, Nhân viên phụ trách có liên quan.

  • Ngoài ra, ứng dụng còn tích hợp được với hệ thống quản lý khách sạn Cirrus PMS


Trang này có hữu ích ?