Chi tiết nhóm đặt phòng (Itinerary Detail)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 2 phút để đọc

102 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Chi tiết nhóm đặt phòng (Itinerary Detail)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Nhấn vào mã IT No.

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị các thông tin chi tiết của một nhóm đặt phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Booker Information] – Thông tin người đặt phòng (1)

 • Họ tên/Name: Tên đầy đủ của người đặt phòng pho

 • Email: Địa chỉ email của người đặt phòng

 • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của người đặt phòng

 [Booking Information] – Thông tin đặt phòng (2)

 • Ngày đến/Arrival: Ngày đến của khách

 • Ngày đi/Departure: Ngày đi của khách

 • Số đêm/Night: Số đêm phòng

 • ETA (Estimate Time of Arrival): Giờ đến dự kiến của khách

 • Số người/Person: Tổng số lượng khách

 • Tiền phòng/Total Rate: Tổng tiền phòng của đặt phòng

[Comment] – Ghi chú (3)

Danh sách các ghi chú về đặt phòng. Tích chọn “Apply for all“ nếu muốn copy ghi chú của nhóm cho toàn bộ các đặt phòng thuộc nhóm. Khi thực hiện “Save“, hệ thống sẽ tự động copy thông tin này cho tất cả các đặt phòng thuộc nhóm

[Room List] – Danh sách phòng thuộc nhóm (4)

Hiển thị toàn bộ danh sách các phòng của nhóm:

 • Conf. No.: Mã xác nhận của đặt phòng

 • Họ tên/Guest Name: Tên đầy đủ của khách chính

 • Số phòng/Room: Số phòng & loại phòng của đặt phòng

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của đặt phòng

 • Số khách/People: Tổng số lượng khách của đặt phòng

[Buttons] – Danh sách nút chức năng

 • Thêm đặt phòng/Add Reservation: Tạo mới một đặt phòng thuộc nhóm. Link tới màn hình Rate Query

 • In phiếu đăng kí khách/Print Registration Card: Nhấn để in phiếu đăng ký khách

 • Xem tin nhắn/View Messages: Xem các tin nhắn dành cho khách lưu trú. Chi tiết xem màn hình chức năng Tin nhắn nội bộ (Message)

 • Lưu/Save: Lưu các thay đổi về thông tin

 • Xếp phòng/Assign all: Xếp phòng cho các đặt phòng chưa được xếp phòng. Chi tiết xem màn hình chức năng Xếp phòng (Room Assignment)

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?