Rooms Management (Quản lý phòng)

Hỗ trợ khách hàng

25/06/2021 - 1 phút để đọc

223 lượt xem

 

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý giá phòng (Room Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Channel Manager – Room Management

Tổng quan (Summary)

Quản lý trạng thái phòng cho kênh bán OTA

Màn hình (Screen)

 

Cập nhật trạng thái Đóng/Mở

 

Trường thông tin ( Fields Description)

1. Thông tin tổng quan:

  • Filter Room Types - Bộ lọc loại phòng

  • Filter Rate Plan - Bộ lọc loại giá

  • Màn hình Quản lý giá giúp kiểm tra Availability & Restriction cho kênh bán OTA.

  • Bật/Tắt trạng thái mở bán trên OTA

Lưu ý (Remarks)

 


Trang này có hữu ích ?