Mẫu E-mail (Email Template)

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 1 phút để đọc

554 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Nơi tập hợp các mẫu Email

Đường dẫn (Open Link)

Login >> Admin Setting >> Setup >> Email >> Email Template

Tổng quan (Summary)

Tập hợp tất cả các email Template của hệ thống

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)


Trang này có hữu ích ?