Chuỗi khách sạn (Chain)

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 2 phút để đọc

791 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách Chuỗi (Chain)

Đường dẫn (Open Link)

Login - Admin Setting- Chain

Tổng quan (Summary)

Danh sách chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các chuỗi khách sạn/resort đã khai báo

 • Mã/Code: Mã chuỗi

 • Tên/ Name: Tên chuỗi

 • Trạng thái /Status: Trạng thái của chuỗi, bao gồm Hoạt động và Không hoạt động.

 • Nút chức năng/ Action:

  • Chỉnh sửa/ Edit: Chỉnh sửa thông tin chuỗi

  • Xóa/ Delete: Xóa thông tin chuỗi

Thêm một Chuỗi/Chain mới:

Người dùng có thể nhập chuỗi mới hoặc nhập từ tệp excel

Nhấp vào " Create " để thêm mã chuỗi mới

 • Mã chuỗi / Code

 • Tên của chuỗi /Name

 • Mô tả/ Description

 • Trạng thái / Status: Trạng thái của chuỗi, bao gồm Hoạt động và không hoạt động. Nhấn vào đây để chuyển đổi giữa 2 trạng thái

Nhập thông tin bằng tệp Excel

Bước 1: (1) Nhấp vào " Xuất /Export" >> (2) Xuất/Export >> (3) CLick vào Tải xuống/Download để tải mẫu tệp excel về máy tính của bạn

File excel đã tải xuống sẽ có các trường thông tin sau:

Lưu ý: Xem chi tiết Cách nhập các trường thông tin “Chi tiết nhập bằng file execel (Detail import file excel)

Bước 2 : Sau khi thực hiện nhập các trường thông tin vào file excel >> thực hiện Import file excel như sau:

(4) Kích chọn Nhập/Import >> (5) tích vào chữ Chọn/Choose >> (6) Tải lên/Upload >> (7) Nhập/Import

Nhập thành công hệ thống hiển thị thông báo thành công/Success >> đóng/Close cửa sổ >> như vậy đã xong thao tác import dữ liệu của bạn đã được up lên hệ thống.

Lưu ý (Ghi chú)

Khi xóa danh mục phòng khỏi danh sách hệ thống, cảnh báo sẽ được hiển thị cho người dùng


Trang này có hữu ích ?