Change Password (Đổi mật khẩu)

Hỗ trợ khách hàng

11/09/2020 - 1 phút để đọc

1048 lượt xem

Thay đổi mật khẩu đăng nhập

Bước 1: Truy xuất vào phần quản lý tài khoản người dùng

Bước 2: Chọn chức năng “Change Password

Bước 3: Nhập lại mật khẩu cũ và nhập mật khẩu mới

Bước 4: Nhấn “Submit“ để lưu mật khẩu mới


Trang này có hữu ích ?