Thêm tài khoản công nợ (New Account)

Hỗ trợ khách hàng

12/04/2021 - 1 phút để đọc

796 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Thêm tài khoản công nợ (New Account)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Account Receivable – Account – Nhấn “New Account

Tổng quan (Summary)

Khai báo thêm mới các tài khoản công nợ

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhập các thông tin của tài khoản công nợ:

 • Mã tài khoản/Account

 • Tên tài khoản/Account Name

 • Loại tài khoản/Account Type: Loại tài khoản, bao gồm:

  • Company: Công ty

  • Government: Tổ chức chính phủ

  • Travel Agent: Đại lý du lịch

  • Individual: Khách lẻ

  • Internal Account: Nội bộ

  • Online Travel Agent: Đại lý du lịch

  • Credit Card: Thẻ thanh toán

 • Profile: Link tài khoản công nợ tới một hoăc nhiều hồ sơ khách. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ khách và cho người dùng chọn

 • Số điện thoại/Phone: Số điện thoại của tài khoản

 • Email: Địa chỉ email của tài khoản

 • Mã số thuế/Tax Number: Mã số thuế của tài khoản

 • Địa chỉ/Address: Địa chỉ của tài khoản

 • Quốc gia/Country: Chọn từ danh mục quốc gia

 • Thành phố/City: Nhập tên thành phố

 • Mã số thuế/Tax Number: Nhập mã số thuế

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?