Chi tiết khách sạn (Property Details)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

1190 lượt xem

Hiển thị thông tin chung và chi tiết của property và cho phép người dùng cập nhật bổ sung thông tin

Đường dẫn (Open Link): Login - Applications - Property Management - Property Details

Chi tiết các trường thông tin xem chức năng Thêm khách sạn/resort (Add Property)


Trang này có hữu ích ?