Thêm folio (Create New Folio)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

999 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Thêm sổ chi tiêu (Create New Folio)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Chọn đặt phòng – Nhấn icon “Billing” – Nhấn “Create New Folio

Tổng quan (Summary)

Chức năng thêm mới các sổ chi tiết để quản lý giao dịch và in folio theo yêu cầu của khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Chọn hồ sơ khách/công ty/đại lý gắn với sổ chi tiêu. Tên hiển thị của folio sẽ lấy tên của profile được chọn

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?