Cập nhật công việc giặt ủi (Update Task)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

710 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Cập nhật tình trạng của yêu cầu giặt ủi (Update Status Task)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Task Management

Tổng quan (Summary)

Cập nhật tình trạng của các yêu cầu giặt ủi

Màn hình (Screen)

N/A

Trường thông tin (Fields Description)

Cách 1:

Người dùng có thể nắm và kéo thả các yêu cầu giặt ủi từ tình trạng này sang tình trạng khác

Cách 2:

Chọn yêu cầu giặt ủi bất kỳ và chọn lại tình trạng cho yêu cầu

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?