Thông tin thanh toán (Payment Data)

Hỗ trợ khách hàng

13/04/2020 - 1 phút để đọc

834 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình thông tin thanh toán (Payment Data)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Settings – Payment Data

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các thông tin về hình thức thanh toán áp dụng tại khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Payment Information] – Thông tin hình thức thanh toán

  • Hình thức thanh toán/Payment Method: Hình thức thanh toán áp dụng của khách sạn/resort

  • Loại thẻ/Payment Card Type: Loại thẻ chấp nhận thanh toán của khách sạn/resort

[Bank Information] – Thông tin ngân hàng

  • Chủ tài khoản/Beneficiary

  • Số tài khoản/Account Number

  • Tên ngân hàng/Bank Name

  • Địa chỉ/Bank Address

  • Mã Swift/Swift Code

  • Mã số thuế/Tax Number

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?