Login (Đăng nhập)

Hỗ trợ khách hàng

18/12/2021 - 1 phút để đọc

4477 lượt xem

Đăng nhập vào hệ thống HMS

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn https://app.product.cloudhms.io/

Bước 2: Nhập mã của chuỗi khách sạn/cơ sở mà bạn làm việc và nhấn “Next“

Trường hợp người dùng nhập sai thông tin tên property, hệ thống hiển thị cảnh báo

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản đăng nhập (Username và Password) và nhấn “Sign In” để truy cập vào hệ thống

Trường hợp người dùng nhập sai thông tin Username và Password hê thống sẽ hiển thị thông báo

Trường hợp nhập sai Organization và sau khi điền đầy đủ Username - Password, hệ thống sẽ hiển thị

Trường hợp nhập đúng Organization nhưng Username không tồn tại hoặc chưa được thêm vào, hệ thống sẽ hiển thị

Bước 4: Đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị danh sách các cơ sở thuộc chuỗi mà người dùng được phân quyền

Bước 5: Tích vào phần chain để hiển thị danh sách các propery mà người dùng được phân quyền

Bước 6: Chọn property muốn truy cập từ danh sách các property được phân quyền

Hệ thống hiển thị chi tiết các phân hệ mà người dùng được phân quyền. Tích chọn để truy cập vào các phân hệ


Trang này có hữu ích ?