Shortcut Keys (Phím tắt)

Hỗ trợ khách hàng

23/06/2021 - 1 phút để đọc

885 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Phím tắt (Shortcut Keys)

Đường dẫn (Open Link)

Login – Front Office – Nhấn tổ hợp phím “Ctrl” + “/”

Tổng quan (Summary)

Danh sách các tổ hợp phím tắt nhóm theo nhóm chức năng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhập từ khóa tìm kiếm tổ hợp phím tắt

In danh sách tổ hợp phím tắt

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?