Night Audit Report (Báo cáo kiểm toán đêm)

Hỗ trợ khách hàng

25/02/2021 - 1 phút để đọc

729 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo kiểm toán đêm (Night Audit Report)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Night Audit – Night Audit Report

Tổng quan (Summary)

Danh sách các báo cáo kết xuất ra dạng file PDF sau khi quá trình chạy đóng ngày hoàn thành. Các file báo cáo:

  • Được lưu trữ trên máy chủ dưới dạng tệp PDF

  • Có thể xem trước và in dưới dạng bản cứng. Người dùng có thể in lại một bản sao của báo cáo kiểm toán bất cứ lúc nào

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Tích chọn tên báo cáo cần xem và nhấn “Preview” để xem và tải báo cáo về máy trạm

Người dùng có thể chọn nhiều báo cáo và nhấn “Export“ để kết xuất đồng thời ra dưới dạng file PDF

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?