Lost & Found (Quản lý đồ thất lạc)

Hỗ trợ khách hàng

11/09/2020 - 3 phút để đọc

297 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý đồ thất lạc (Lost & Found)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Lost & Found

Tổng quan (Summary)

Danh sách các vật được tìm thấy trong khuôn viên khách sạn hoặc khách báo mất của phận hệ Front Office. Cho phép theo dõi các vật dụng mất và tìm thấy cũng như thêm mới.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện lọc

 • Chọn trạng thái muốn xem/Status: tìm thấy, mất, đóng (Found, Lost, Closed).

 • Đính kèm/Attachment: những thông báo có đính kèm hình ảnh.

 • Giá trị lớn/Valuable: những vật mang giá trị cao.

 • Khoảng ngày/Date range: khoảng thời gian thông báo được tạo.

 • Hỗ trợ lọc theo các thông tin người dùng cần như Mô tả, tên khách, số phòng

[Results] – Kết quả tìm kiếm

 • Tình trạng/Status: tình trạng của thông báo

 • Mô tả/Item Description: mô tả vật dụng.

 • Đính kèm/Attachment: hình ảnh đính kèm.

 • Giá trị lớn/Valuable?: tài sản giá trị hay không.

 • Điều chỉnh gần nhất/Last modified: lần gần nhất thông báo được điều chỉnh.

 • Địa điểm/Location: địa điểm vật được tìm thấy hoặc báo mất.

 • Số phòng/Room: số phòng của khách.

 • Tên khách/Guest: tên của khách lưu trú.

 • SĐT/Phone: số điện thoại của khách.

[Buttons] - Nút chức năng

1. Theo dõi/Track Item: Tạo một số phiếu ghi nhận

 • Số phòng/ Room: Phòng mà món đồ được tìm thấy hoặc khách báo thất lạc.

 • Địa điểm/ Location: Nơi mà món đồ được báo cáo thất lạc hoặc tìm thấy.

 • Tên khách/ Guest: Tên của khách báo cáo hoặc khách ở phòng.

 • SĐT/ Phone: Số điện thoại cần để liên hệ chủ nhân của món đồ.

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của món đồ được báo cáo (Lost, Found và Closed).

 • Kho lưu/Stores: Món đồ được lưu trữ ở kho nào, ví dụ như kho tầng 1/ kho tầng 3/ kho tổng,…

 • Mô tả/Item Description: Mô tả về món đồ.

 • Valuable?: Món đồ này có giá trị cao hay không?

 • Linked Duplicate Items: Nếu một khách đã báo items đó là lost nhưng cũng có người báo tìm thấy thì sẽ có 2 items giống nhau và vì vậy có một chỗ để liên kết 2 món đồ đó về lại với nhau. Nếu một trong 2 ticket đó closed thì ticket được liên kết cũng sẽ closed theo.

 • Đính kèm/Attachment: Đính kèm ảnh chụp món đồ.

 • Thông tin thêm/Additional Text: Ghi chú thêm về món đồ.

2. Lịch sử điều chỉnh/Modification Log: lưu lại các tác vụ điều chỉnh

 • Tìm kiếm/Search: tìm kiếm tác vụ hoặc vật dụng.

 • Danh sách điều chỉnh:

  • Mô tả/Item description: mô tả vật dụng.

  • Tác vụ/Action: tác vụ (tạo/ create, thay đổi/ change).

  • Ngày tháng/Date: ngày tháng tác vụ được thực hiện.

  • Người dùng/User: tài khoản thực hiện điều chỉnh.

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?