Dashboard ( Bảng điều khiển)

Hỗ trợ khách hàng

26/04/2021 - 1 phút để đọc

449 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Bảng điều khiển( Dashboard)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – CRS – Dashboard

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị trực quan tổng hợp thông tin liên quan đến đặt phòng & doanh thu từ tất cả các kênh

Màn hình (Screen)

Trường thông tin ( Fields Description)

1. Bộ lọc:

 • Report By

  • Booking Date

  • Arrivate Date

  • Departure Date

 • Date Range: Khoảng thời gian truy vấn dữ liệu, mặc định 30 ngày gần nhất.

2. Thống kê tổng quan:

 • Bookings

 • Revenue

 • Room Nights

Lưu ý (Remarks)


Trang này có hữu ích ?