Rate Management (Quản lý giá bán)

Hỗ trợ khách hàng

01/04/2021 - 1 phút để đọc

189 lượt xem

 

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý giá bán (Rate Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Channel Manager – Reservation

Tổng quan (Summary)

Quản lý danh sách đặt phòng từ OTA

Màn hình (Screen)

 

 

Trường thông tin ( Fields Description)

1. Thông tin tổng quan:

  • Filter Room Types - Bộ lọc loại phòng

  • Filter Rate Plan - Bộ lọc loại giá

  • Màn hình Quản lý giá giúp kiểm tra & giá bán của các cặp room rate bán qua OTA

Lưu ý (Remarks)

 


Trang này có hữu ích ?