Employee Open Check Report - Các đơn hàng đang mở

Hỗ trợ khách hàng

01/03/2021 - 2 phút để đọc

346 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Employee Open Check Report - Các đơn hàng đang mở

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Report - Employee Open Check Report

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn xem báo cáo liệt kê các bill vẫn còn đang mở, chưa được thanh toán.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Giải thích các điều kiện lọc:

Outlet: Lọc các bill đang mở theo outlet. Có thể chọn một hoặc nhiều nhà hàng

Employee: Lọc các bill đang mở theo nhân viên cashier. Có thể chọn một hoặc nhiều cashier

Business Date: Lọc các bill đang mở theo ngày giao dịch. Có thể chọn theo giai đoạn.

Start Date Time: Lọc các bill có thời gian mở bill sau ngày và thời gian này

End Date Time: Lọc các bill có thời gian mở bill trước ngày và thời gian này

Mô tả các trường thông tin hiển thị:

Check: Số bill number

Order Taker: Tên nhân viên đã mở bill này

Open Time: Thời gian mở bill

Table: Số bàn khách ngồi

Total Due: Số dư của bill chưa được thanh toán

Total Check: Tổng số bill đang mở

Total Payment: Tổng số tiền khách chưa thanh toán

Bấm vào biểu tượng máy in này để in báo cáo ra máy in nhiệt gắn trên thân máy.

Lưu ý (Remarks)

  • Thời gian chỉ được lọc theo 1 trong 2: Business Date hoặc ngày giờ hệ thống (Start Date Time + End Date Time)

Thẻ

fnb

Trang này có hữu ích ?