Split Bill Evenly - Tách đều đơn hàng

Hỗ trợ khách hàng

24/02/2021 - 1 phút để đọc

354 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Order

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn cách tách đơn hàng

Màn hình (Screen) - Order

Trường thông tin (Fields Description)

Các bước để tách đơn hàng đều nhau:

  1. Vào đơn hàng muốn tách, chọn Split

  2. Chọn Split Evenly để thực hiện tách đều đơn hàng

  3. Chọn số đơn muốn tách -> Click OK

Tại các đơn hàng được tách, có thể:

(1) Update Cover: Cập nhật số khách cho từng đơn được tách

(2) Add New: Tách đều đơn gốc ra thêm 1 đơn nữa

(3) Reset All: Xóa hết tất cả các thao tác thêm trong màn hình Split Evenly này

(4) Undo Split: Quay lại thao tác trước

(5) Close: Xác nhận không thực hiện tách đơn hàng

(6) Apply: Xác nhận thực hiện tách đơn hàng

Lưu ý (Remarks)

N/A

Thẻ

fnb

Trang này có hữu ích ?