Merge Bill - Gộp đơn hàng

Hỗ trợ khách hàng

24/02/2021 - 1 phút để đọc

309 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Order

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn cách gộp đơn hàng

Màn hình (Screen) - Order

Trường thông tin (Fields Description)

Các bước để gộp đơn hàng:

  1. Vào đơn hàng gốc click Merge

  2. Chọn 1 hoặc nhiều đơn hàng muốn gộp vào đơn hàng gốc

  3. Click Merge

Lưu ý (Remarks)

N/A

Thẻ

fnb

Trang này có hữu ích ?