Home2023

Tháng Mười 2023 - VinHMS

Cập nhật tin tức mới nhất từ VinHMS
TẠP CHÍ NỮ DOANH NHÂN: “VỮNG TIN BƯỚC TỚI VỚI CHỮ ‘TÂM’ SÁNG TRONG”

INTERVIEW | Tổng Giám đốc VinHMS, Nguyễn Văn Hoàng: Ưu tiên sự minh bạch Mỗi người khi đến với cuộc đời này dường như đều mang trong mình một sứ mệnh, và với doanh nhân Nguyễn Văn Hoàng, sứ mệnh gắn liền với sự nghiệp của anh là góp phần phát triển cho ngành công...