Home2022

Tháng Mười 2022 - VinHMS

Cập nhật tin tức mới nhất từ VinHMS
CityHouse và VinHMS ký hợp tác triển khai giải pháp quản lý Căn hộ dịch vụ và Khách sạn toàn diện CiHMS

Ngày 03/10/2022 vừa qua tại Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh phần mềm VinHMS và Công ty TNHH CityHouse Management đã tiến hành lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Hệ thống quản lý Căn hộ dịch vụ và Khách sạn toàn diện CiHMS do VinHMS...